Risotto

Cơm Ý Nấm Sốt Demi

Mushroom Risotto

139.000 VND

Cơm Ý Thịt Bò Mỹ Sốt Dầu Ôliu

Beef Steak Risotto

199.000 VND

Cơm Ý Hải Sản Sốt Cà

Seafood Tomato Risotto

179.000 VND

Cơm Ý Thịt Gà Sốt Kem

Chicken Cream Risotto

159.000 VND

0