Tra cứu thông tin thành viên

Điều kiện sử dụng thẻ:

 

 1. Thẻ có giá trị sử dụng 1 năm và chỉ được cấp duy nhất 1 lần
 2. Thẻ có giá trị giảm 50% pizza ,pasta, risotto khi dùng tại bàn khi mỗi khách order 1 phần nước riêng, 20% mua mang về
 3. Qúy khách sẽ không được hưởng ưu đãi trong trường hợp quên mang thẻ
 4. Thẻ có hiệu lực sau 24h - 48h kể từ khi đăng kí thẻ
 5. Buzza sẽ từ chối cấp thẻ trường hợp quy khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin.
 6. Buzza Pizza luôn tôn trọng khách hàng và không tiết lộ thông tin khách hàng cho bất cứ đối tác thứ 3 nào.
 7. Buzza Pizza có quyền thay đổi thông tin về các quy định của MEMBER SHIP.

 

Chân thành cảm ơn quý khách

Terms and Conditions:

 

 1. Cards have a term used within 1 year
 2. Discount 50% Pizza Pasta Risotto when each people order each drink, discount 20% for take-away orders
 3. Must present the card before ordering at Buzza (Does not apply when forgotten, lost card)
 4. The Member card is valid from 24h to 48h from registration
 5. Buzza will refuse to issue a card if the customer does not provide sufficient information.
 6. Buzza always respect the customers and do not disclose any personal information of members to any third partner.
 7. Buzza has the right to change the information on the regulation of MEMBER SHIP. 

 

 Thanks and Best regards

0